سمپاشی افشان گستر دنیا

سمپاشی افشان گستر دنیا ارائه دهنده خدمات سمپاشی و دفع آفات در سطح کشور می باشد.ما به دنبال ارائه خدمات با کییفیت برتر به مشتریان خود و حل اساسی مشکلات مربوط به آفات آنها با رعایت اصول ایمنی،زیست محیطی و بهداشتی هستیم.
كليه اجراي عمليات سمپاشي ، ضدعفوني و طعمه گذاري تحت نظارت كارشناسان فني اين شركت اجراء ميشود.
مواد مصرفي سموم بهداشتي و تخصصي (متیل بروماید ،  فستوتوکسین ،  سولفاك آلماني ، پرمترين       امريكائي ، كلرات آلماني و آيكون و .... ) ميباشد .تمامی پالت های صادراتی ممهور به مهر این شرکت با کد 102 و بر اساس  ISPM no . 15 of IPPC  انجام خواهد شد .تمامی پالتهای صادراتی با گاز متیل بروماید (   ( M.B گند زدائی میگردد .