09
آذر

نکات ضروری که کلا جهت سمپاشی باید در نظر گرفته شود

1) در زمان هایی که بارندگی و باد میباشد سمپاشی صورت نمیگیرد ( آب باران از طریق کف شورها و راههای فاضلاب، سموم بکار رفته را میشوید و اثر سم را کمتر میکند . )
2) افرادی که مسئول اجرای سمپاشی میباشند لوازم ایمنی و بهداشت (ماسک ، کلاه ، عینک ، لباس کار و ... ) را در موقع اجرای عملیات سمپاشی باید داشته باشند و آنها را استفاده کنند .
3) افرادی که سمپاشی میکند باید آموزش لازم جهت مسائل ایمنی را دیده باشد مثلا در موقع مسمومیت فرد را در محیط باز قرار داده و به او مایعات خورانده و صورت را شستشو داده و در صورت ادامه مسمومیت وادار به استفراغ میکنند در زمانیکه مسمومیت حاد باشد به میزان دو سی سی(2cc) پادزهر آن را که معمولا اکثر سموم کاربردی سولفات آتروپین میباشد را در ورید تزریق کنند.

09
آذر

نکات بهداشتی که قبل از سمپاشی باید رعایت گردد

 نکات بهداشتی که قبل از سمپاشی باید رعایت گردد :
1) بر اساس نوع آفت و نحوه سمپاشی افراد از دو تا بیست و چهار ساعت نباید در محل مورد نظر حضورداشته باشند .
2) کلیه مواد غذائی در ظروف سر بسته یا دور از محل نگهداری شوند .
 نکات بهداشتی که بعد از سمپاشی باید رعایت شود :
1) قبل از ورود به محل سمپاشی تهویه لازم ( معمولا از 2 تا 5 ساعت توصیه میشود ) صورت پذیرد .
2) کلیه ظروف غذائی باید شسته شوند .
3) قرنیزها ( گوشه های محل هایی که سمپاشی شده اند ) به مدت 15 روز دستمال نم دار کشیده نشوند دلیل این است که معمولا سموم کاربردی تماسی گوارشی میباشند و حشرات به خاطر تنفس جلدی که دارند با رفت و آمد در مناطق سمپاشی شده در طول مدت دو هفته ای نابود خواهند گردید.
 طبقه بندی حشره کشهای شیمیائی که در مبارزه با آفتهای خانگی و نباتی بکار برده میشوند عبارتند از :
1) ترکیبات هیدروکربورهای کلره
2) ترکیبات فسفره
3) ترکیبات کارباماتها
4) ترکیبات پیرتروئیدها
سموم کلره در حال حاضر بدلیل آلودگیهای زیست محیطی و بخاطر ماندگاریهای طولانی مدت و اثر مخرب بر روی پستانداران استفاده از آنها ممنوع اعلام گردیده است ( از جمله د.د.ت ، لیندین و .... )