موش
01
1778

مبارزه با موش

جوندگان  یا (Rodents) گروه بزرگی از پستانداران را با حدود2000جنس تشکیل میدهنداز جمله موش درگروه یاد شده شامل موشهای  بزرگیا Ratبا (قریب 500 جنس) موش خانگی یاMouseبا (قریب 130 جنس)می باشند. موش خانگیMusMusculus، موش سیاهRattusrattusو موش قهوه ایRattusnorvegicusرامیتوان سه گونه عمده از جوندگان نام برد که دراغلب نقاط دنیا از جمله تهران مشاهده می شوند و اغلب موجب خسارت می گردند ازلحاظ اکولوژیکی جوندگان یکی ازحلقه های اصلی زنجیره غذایی در طبیعت هستند لذا اهمیت شناخت جوندگان در یک سیستم ضروری است .

از نظر اقتصادی موش ها علاوه بر خسارت به محصولات غذایی و کشاورزی وخدمات بهداشتی همواره خطر بزرگی برای زندگی بشر محسوب می گردند .

 موش ها می توانند مخزن وعامل انتقال وانتشار عوامل بیماریزای انسانی اعم از ویروس ، ریکتزیا  Ri KTezyA  باکتری اسپیروکت ، پروتوزوا  ProtozoA و انگل باشند .به همین دلیل موش هایی که در جوار انسان زندگی می کنند همواره بعنوان یک آفت مهم بهداشتی تلقی می گردند.

مسمومیت از نوع سا لمونلایی از جمله بیماریهای انتقال یافته توسط این جانور می باشد که عامل بیماری از طریق خوردن غذای آلوده به ادرار ، مد فوع یا بزاق موش به انسان منتقل می گردد .

بعضی از موشهای نروژی در برخی موارد ممکن است حتی به انسان حمله کرده و در نتیجه گاز گرفتگی نوع اسپریل
(Spril)  از بزاق موش آلوده وارد محل گاز گرفتگی شده وموجب بیماری تب گاز گرفتگی شود.

از زمانهای قدیم بخصوص از هنگامی که نقش موش ها در انتقال بیماری طاعون مسجّل گردید کوشش های جدی برای مبارزه با این حیوان در سراسر دنیا انجام گرفته است .

انواع موش و محل زندگی موش و تغذیه موش

نوع موش محل مصرف وفور بیش از حد حیوان وفور کم
موش صحرایی مـــــزارع

50گرم تا 3

کیلوگرم طعمه در هکتار

20گرم تا 1

کیلوگرم طعمه در هکتار

موش صحرایی محل های دیگر

50گرم طعمه

در فواصل  5 متری

20گرم طعمه در

فواصل 10 تا 30 متری

موش خانگی ـــــــــ

10گرم طعمه

در فواصل 2 متری

5 گرم طعمه

در فواصل 2 تا 5 متری

از بین بردن موش

از جمله این مبارزه ها میتوان مبارزه بیولوژیکی ، مبارزه مکانیکی و مبارزه شیمیایی را نام برد در مبارزه بیولوژیک از دشمنان طبیعی این جانور می توان از سگها و گربه ها و میکروب بیماری زا نام برد که سبب کاهش جمعیت این جانور میشود .این امر در بعضی از موارد در سگها و گربه هایی که در محیط شهری و مملو از مواد غذایی زندگی  می کنند صدق نمیکند از دیگر دشمنان طبیعی موش میتوان حیواناتی مانند سمور ، جوجه تیغی، جغد وپرندگان شکاری را نام برد.

امکان مبارزه با موش ها از طریق ایجاد بیماری بین آنها که تهدیدی برای انسان بوجود نیاید در حال بررسی است از آنجائیکه موشها برای تولید مثل وادامه زندگی به آب وغذا و پناهگاه احتیاج دارند با سالم سازی و بهسازی محیط میتوان شرایط زندگی را برای آنها نامساعد نمود.

مبارزه مکانیکی به کلیه اعمالی گفته میشود که موشها را از رسیدن به غذا ،آب و پناهگاه در ساختمان ها واماکن و معابر باز می دارد .

در مبارزه شیمیایی نیز از مواد دور کننده ،عقیم کننده ومسموم کننده برای از بین بردن موشها استفاده میشود .در استفاده از سموم نیز میتوان از انواع روش تدخینی ،گردپاشی ، سمپاشی و طمعه گذاری را نام برد.

معمول ترین روش مبارزه شیمیایی استفاده از طعمه مسموم است که طی آن مواد خوراکی مورد علاقه این حیوان به سموم مختلف آغشته شده و در دسترس آن قرار می گیرد. سموم موش کش را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .سموم حــاد الاثر (تند اثر) بلافاصله پس از مصرف سبب مرگ حیوان می شود و سموم بطی الاثر (کند اثر) که با ایجاد مسمومیت بتدریج موجب مرگ جانور می گردد.

سموم ضد انعقادی با مکانیسم رقیق کردن خون موجب خون ریزی داخلی شده وبا حا لتی شبیه به پیری زود رس پس از چند روز سبب مرگ حیوان می شود .

از انواع سموم ضد انعقادی می توان وارفارین ، برومادیولون (لانیرات) وبرودی فاکوم (کلرات) را نام برد . مشکل تراکم جمعیت موش در کانالها ومسیلها وجود دارد عدم رعایت شهروندان در حفظ پاکیزگی شهر ،عدم جمع آوری صحیح زباله در سطح خیابانها،کوچه ها ، نهرها ، جویبارها و مسیلها و همچنین ورود فاضلاب اماکن به درون جویها وانهار و عدم تجهیز شهر به سیستم دفع فاضلاب شهری از جمله مهمترین عوامل وجود موش در شهر می باشد .

بکار گیری شیوه های تلفیقی مــبارزه با موش

همانطوریکه تجارب گذشته نشان داده است بکارگیری واجرای تنها یک روش یعنی استفاده از سموم وطعمه های شیمیایی در قالب مبارزه شیمایی چندان کارا واثرگذار نبوده و ضرورت استفاده از دیگر شیوه های اجرایی مبارزه  فیزیکی و مکانیکی در قالب مبارزه تلفیقی توصیه می گردد.

 1- مبارزه فیزیکی با موش :

یعنی محدود سازی غذا ، آب و زیستگاه در دسترس این موجود و محدود ساختن نیازهای زیستی این جانورشرایط Natural Electing  یا انتخاب پدید آمده وموشهابرای یافتن غذا وآب بایکدیگر به رقابت پرداخته وموجودات قوی تر ضعیف تر را از بین می برند یکی از دلایل عدم موفقیت قاطع امر مبارزه با موش تاکنون عدم توجه به مبارزه فیزیکی ونگاه یک بعدی به انجام عملیات شیمیایی بوده است آنچه در مقدمه مبارزه فیزیکی و در قالب این طرح در سطح شهر به وقوع خواهد پیوست شامل موارد به شرح ذیل میباشد:

1-1            لایروبی انهار و مسیلها

1-2             مرمت انهار و مسیلها

1-3            جمع آوری بهینه زباله از درب منزل و از جوی و انهار

1- 4    انجام عملیات کنترل در اماکن مخروبه و زمین بایر     

1-5       تنه درختان قطع شده که بقایای آن در جوی ها و معابر کماکان باقی است.

 

2- مــبارزه مکانیکی با موش :

منظور از مبارزه مکانیکی مشخصاً استفاده از تله در اماکن مسکونی است که عملاً در این محلها امکان استفاده از سموم به لحاظ مخاطرات احتمالی وجود ندارد و دو نوع تله وجود دارد : 1- تله زنده گیر 2- تله کشنده

3- مــبارزه بیولوژیک با موش:

یکی از شیوه های مبارزه با موش در بحث تلفیقی استفاده از روش مبارزه بیولوژیک است به علت عدم انجام طرحهای مشخص با نتایج معلوم در این زمینه هم اینک بعنوان یک طرح آزمایش مطرح است .

4- مــبارزه شیمیایی با موش :

 مبارزه شیمیایی میزان مکمل سایر شیوه های مبارزه با موش همواره مد نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران امر مبارزه  بوده است اما آنچه تاکنون این شیوه مبارزه را از مسیر اصلی و جایگاه واقعی خود دور نموده تأکید بیش از اندازه بر روی این شیوه مبارزه و به فراموشی سپردن دیگر شیوه ها بود . سموم موش کش در شهر تهران از نوع ضد انعقادی نسل جدید با ماده موثر برودیفاکوم را به دلایل زیر توصیه  می شود .

1-  برودیفاکوم نسبت به سایر سموم ضد انعقادی نیمه عمر طولانی تری در بدن موش دارد.

2- برودیفاکوم برای موش ها سم قوی به شمار رفته به طوری که مصرف یک وعده از آ‎ن سم مرگجونده خواهد شد. sInlg FeedIng ) )

3- برودیفاکوم در محیط مقاوم بوده به طوری که در معرض تابش مستقیم خورشید تا 30 روز بدون تغییرباقی می ماند .

4- برودیفاکوم نسبت به سایر سموم خطر کمتری برای انسان دارد .

5- برودیفاکوم اثرمسمویت تاخیری داشته به طوری که به دنبال مصرف آن میانگین فاصله زمانی تا مرگ جونده 7- 5 روز می باشد به دنبال مصرف این سم احتمال رخداد پدیده پس زدن سم pison Shynessوجود نخواهد داشت (درصورت تلف شدن موشها بلافاصله پس از مصرف برخی سموم سایر موشها از خوردن طعمه آلوده به سم خودداری می کنند این رخداد را پدیده پس زدن می نامند )

6- در این محصول از مواد خوش طعم کننده در طعمه استفاده شده است به طوری که جونده رغبت بیشتری به خوردن آن از خود نشان می دهد .

7- برودیفاکوم گسترش محدودی در خاک وجود دارد در آب نا محلول است واز طریق خاک جذب گیاهان نمی شود و می توان از آن به طور موثری در کنترل جمعیت جوندگان در سطح مزارع استفاده نمود.

مشخصات سم کلرات :

کلرات از نسل دوم ترکیبات کشنده جوندگان بوده وموثر در مواردی است که:مقاومت به مشتقات وارفارین و کلرو فاسینون مشاهده می شود حاوی بایترکس ماده ناسازگار با ذائقه انسان می باشد.

روش مصرف :

کلرات طعمه جاذبی برای موش هاست و تدابیر قبلی برای مصرف ضرورت ندارد .چند روز پس از خوردن مقدار کمی از کلرات موشها می میرند در محل طعمه گذاری بامشاهده مواد جویده شده طعمه به فواصل هر هفته یا کمتر کلرات تازه اضافه شود . مقدار طعمه بستگی به تعداد موش دارد.
    
کلرات را در محل زندگی ، مسیر یا محل تغذیه جوندگان قرار دهید کلرات پلت را دور از دسترس پرندگان و حیوانات اهلی قرار داده ودر محل مرطوب طعمه گذاری نکنید .

موشها وجوندگان مختلف محلهای آشنا و محفوظ را برای تغذیه ترجیح میدهند آن محلها را طعمه گذاری کنید .

موش بعلت موذی بودن علاقه به تعویض محل تغذیه دارند بهتر است محل طعمه ها گاهی تعویض شود

اگر دچار حمله موش ها شده اید شرکت سمپاشی افشان گستر این مشکل را برطرف خواهد کرد، کافیست با  09121010645 تماس بگیرید.